เงินยังได้เลยค่ะ 26วันแล้วค่ะ

Have an idea for the game? Post it here.
Post Reply
อุไรวรรณ_S1301
Posts: 12
Joined: 06/24/21 6:07 am

เงินยังได้เลยค่ะ 26วันแล้วค่ะ

Post by อุไรวรรณ_S1301 » 08/01/21 8:43 am


รอเงินนานแล้วค่ะ
เริ่มเกมส์ใหม่ไปหลายครั้งแล้วค่ะ ก็มีแต่เงียบไปเลย
รหัส 1301รัสเซีย
รหัส 1313-1331-1306-1332-1328ของจีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ดอนร์ล่า
ติดต่อกลับด้วยค่ะ จะใช้เงินค่ะ
0641174003
อุไรวรรณ์ เจริญรัตน์
:u1F600: :u1F602: :u1F605: :u1F606: :u1F607: :u1F608: :u1F60A: :u1F60D: :u1F60E: :u1F60F: :u1F610: :u1F618: :u1F61D: :u1F61E: :u1F621: :u1F624: :u1F625: :u1F628: :u1F629: :u1F62D: :u1F62F: :u1F631: :u1F635: :u1F637:

อุไรวรรณ_S1301
Posts: 12
Joined: 06/24/21 6:07 am

Re: เงินยังได้เลยค่ะ 26วันแล้วค่ะ

Post by อุไรวรรณ_S1301 » 08/01/21 8:46 am

ติดต่อกลับด้วยค่ะ 0641174003
อุไรวรรณ์์ เจริญรัตน์
ที่ประเทศไทย
รอเงินมา 24 วันแล้วค่ะ
ไม่เคยมีใครติดต่อกลับมาเลย
:u1F600: :u1F602: :u1F605: :u1F606: :u1F607: :u1F608: :u1F60A: :u1F60D: :u1F60E: :u1F60F: :u1F610: :u1F618: :u1F61D: :u1F61E: :u1F621: :u1F624: :u1F625: :u1F628: :u1F629: :u1F62D: :u1F62F: :u1F631: :u1F635: :u1F637:


Post Reply

Return to “Suggestion”