Page 1 of 1

แนะนำตำแหน่งของทหาร

Posted: 09/20/19 8:09 am
by เลขา Iris
ตำแหน่งในการต่อสู้จะแตกต่างกันไปตามประเภททหาร Lv.ทหารและปัจจัยอื่นๆ
แบ่งตามประเภททหาร ตำแหน่งของทหารที่ประเภทต่างกัน:

ตำแหน่งเดี่ยวแถวหน้า เรียงจากหน้าไปหลัง:ผู้ก่อการร้าย(สตรองแมน) รถสงคราม(รถออฟโรดติดอาวุธ) ผู้ก่อการร้าย(คนร้าย) นักซิ่ง(นักซิ่ง)
ตำแหน่งเดี่ยวแถวหลัง เรียงจากหน้าไปหลัง:นักซิ่ง(นักแข่ง) มือปืน(มือปืนกล) มือปืน(นักซุ่มยิง) รถสงคราม(ปืนใหญ่)

แบ่งตามLv.ทหาร ทหารประเภทเดียวกัน ทีมที่มีLv.น้อยจะอยู่ข้างหน้าของทีมที่มีLv.สูง
ตำแหน่งของทีมสรุปได้ดังนี้:ผู้ก่อการร้าย(สตรองแมน) รถสงคราม(รถออฟโรดติดอาวุธ) ผู้ก่อการร้าย(คนร้าย) นักซิ่ง(นักซิ่ง) นักซิ่ง(นักแข่ง) มือปืน(มือปืนกล) มือปืน(นักซุ่มยิง) รถสงคราม(ปืนใหญ่)และทหารประเภทเดียวกันที่Lv.น้อยกว่าจะอยู่ข้างหน้า